יום ראשון, 11 באוקטובר 2009

ביקורת של עוזי צור (תרבות וספרות / "הארץ" על התערוכה וכן הלינק לכתבה

מצורפת הביקורת של עוזי צור (תרבות וספרות / "הארץ") על התערוכה וכן הלינק לכתבה -
פורסם ב - 11/09/09
מנוחין, עבודות חדשות, גלריה יאיר, תל-אביב
יש מי שיראה ביצירתה של אביבה אורי יצירה מינורית - כי ברובה היא רישום על נייר, אך אין זה כך - יצירתה מונומנטלית באופיה, בעוצמתה, בשאיפתה. כך או אחרת, גלריה יאיר ממשיכה בקו המינורי הנבון שאימצה לעצמה, ובשאר רוח אופיני מציגה אמן מינורי (במובן הטוב של המלה), שהוא כבר לא צעיר, שהציג בארץ ובחו"ל בשנות השבעים והשמונים תערוכות יחיד בגלריה גבעון, ומאז נשכח.
[... http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=1113734&contrassID=1&subContrassID=18&
sbSubContrassID=0 ]