יום רביעי, 5 בדצמבר 2012

אמיר נוה - בדיקת נוכחות - יאיר שולביץ על התערוכה


אמיר נוה מציג בתערוכה עבודות מהשנתיים האחרונות כשלראשונה נכללים גם ציורי שמן.בשנתיים האחרונות נוה מגבש, מבדל ומעמיק את שפת הציור שלו וניתן לזהות בצייוריו תווי היכר הייחודיים לו. 


הצפייה הראשונית בציוריו היא חוויה מטלטלת, שאינה מותירה מקום לאדישות ביחס אליהם: ם מעוררים תחושות עזות, היכולות לנוע מרצון להישאב אליהם פנימה ועד התנגדות ורצון לברוח מהם. נושבת מהם תחושה של איום על השלווה ועל הסדר הקיים. מתקיים כאן פוטנציאל למפגש טעון וחריף בין תוצרי תת-המודע של האמן לבין התגובות הפסיכולוגיות המתעוררות בעקבותיהן אצל הצופה.

הציור של נוה אקספרסיבי, סוער, דחוס, יצרי, חושני כשהולכת הקו מאד איטנסיבית. הוא קרוב למה שמכונה "ציור רע", אך מבט שני בציוריו מבהיר כי נוה לא זנח אותה רגישות אסתטית גבוהה, המאפיינת את יצירתו: היא נוכחת גם בעבודות החדשות. 
זהו מאבק בין הרצון לחופש, לפריקת עול לבין האסתטיקה הציורית המייצגת את התרבות והמסורת, ובין ביטוי ציורי משוחרר מכבלים ומוסכמות לבין ביטוי לירי ופואטי. כל אלה מצליחים לדור בכפיפה אחת.

העולם הציורי של נוה מורכב מאוסף דמויות, שהמכנה המשותף שלהם הוא שנוכחותם מכילה בו זמנית עוצמה ופגיעות. דבר מה תמיד אינו שלם בהן - שלא לומר פגום. הן נראות קודרות, כועסות ושרויות במועקה. רבת מהן מצטיירות כבולשות, מפקחות, מבטן ביקורתי. האינטראקציה בין הדמויות - דמות קטנה בצד דמות גדולה ודומיננטית - יכולה לייצג יחסים היררכיים ולא שוויוניים, אולי יחסי ילד-הורה, זרות וניכור. היות שאמיר נוה אינו יוצר על פי דימוי מנחה מוקדם, מושאי הציור יכולים להיתפס כייצוג או אלגוריה למצבי נפש.

הטקסטים המלווים את הציורים רומזים לעולמו הפנימי של נוה. שאלות ותהיות קיומיות עומדות בבסיס עבודותיו: נוה שואל ותוהה על עצם משמעות החיים, על מקומו, נוכחותו, העדרו ועל היחסים בינו לבין הסובבים אותו. נפרשת תמונת עולם שהחרדה המהולה באירוניה ובהומור מהווה בה חלק מרכזי ביצירתו של נוה המסננים והמסכות כמעט ואינם קיימים, וככזאת היא ישריה וחשפנית ולכן מצליחה לגעת ולרגש.

"וכל הסמים וכל המהממים וכל האלכוהול וכל צריחות ההמון וכל זעקות ה'גול!'וכל השצף וכל הקצף וכל השרירים שעושים וכל השירים וכל הזיופים וכל הכיופיםאינם אלא עפעופים קטנים של העיןהמסרבת לראות את התהום".
רחל חלפי, קטע מתוך "כל ה" (תמונה של אבא וילדה", הואת קשב לשירה, 2004)

יאיר שולביץ 

יום שבת, 17 בנובמבר 2012

תערוכה חדשה לאמיר נוה - "בדיקת נוכחות".

בגלריה יאיר תפתח תערוכה חדשה של אמיר נוה - "בדיקת נוכחות".

הפתיחה - ביום חמישי, 22.11.2012, בשעה 20:00 

סיום - יום שישי, 4.01.2013

אמיר נוה מציג ציורי שמן ועבודות על נייר מהשנתיים האחרונות שעניינן תהיות קיומיות על נוכחות והיעדר.

יום ראשון, 23 בספטמבר 2012

תערוכה חדשה משותפת לדב אור-נר וירמי עדני - "שיחה"


בגלריה יאיר תפתח תערוכה חדשה המשותפת לדב אור-נר וירמי עדני - "שיחה".

הפתיחה - יום חמישי, 27.09.2012, בשעה 20:00   

בערב הפתיחה יתקיים מיצג של שני האמנים 

סיום - יום שישי, 9.11.2012


דב אור-נר וירמי עדני משוחחים ביניהם על עולמות אפלים ברוח אירונית ותיאטרלית באמצעות ציור על מחברות.

התערוכה מלווה בקטלוג.

יום שלישי, 14 באוגוסט 2012

תערוכת אוסף קבוצתית

בגלריה יאיר תתקיים תערוכת אוסף קבוצתית בתאריכים הבאים:

תאריך הפתיחה: יום שלישי, 21.08.2012

תאריך הסיום: יום שישי, 14.09.2012

בתערוכה יוצגו עבודות של דרוקס, תומרקין, ירמי עדני, מיכל בקי, שולי בר נבון, סיגל צברי, עידו מרקוס, גיל צלנר, גלעד קידר, אורי שטטנר, הנדלר, טפלר, יוסף הירש ואחרים.יום שני, 18 ביוני 2012

הנרי שלזניאק - "זמן חלום"


הנרי שלזניאק, מהאמנים הבולטים של "דלות החומ", החל את דרכו כצלם ובסוף שנות הששים עשה מעבר לציור. בתערוכה מוצגות עבודות על נייר מסוף שנות ה-60 ומשנות ה-70.
  • " ובכל זאת, אני חושב על עושר חושניותך שהיתה ניקיון" יאיר הורביץ, ניקיון, מתוך יחסים ודאגה: שירים (תלאביב: הקיבוץ המאוחד, ספרי סימן קריאה, 1986) 
מוטיב מרכזי ביצירתו של שלזניאק וא הדואליות בין הגישה החסכנית הומדודה לבין יופי אין סופי העולה מהן. העבודות מתאפיינות במינימליזם קפדני, כמעין הסתפקות נזירית ברוח המזרח כשהצבע הלבן דומיננטי, באסתטיקה פיוטית ובדימויים המהווים עולם פנסטי - זמן חלום.

בין הדימויים: כרכרה וסוס, פירות, פעמונים, ציפורים, חד קרן ואותיות ומספרים.

כותבת גליה בר אור במאמרה בקטלוג לרגל תערוכתו "ציור שלי דורש" במשכן לאמנות בעין חרוד: "מוטיבים חזותיים אלה היו שגורים בעת העתיקה כייצוגים של פוריות, שגשוג, אהבה ואושר וכיום התגלגלו בתבניות לעיטור ידני של רהיטי בית ומטבח, לקישוט עצי חג מולד...".

שלזניאק מתייחס גם ליופי במובן הדקורטיבי והפופלרי לצד התייחסותו למושג היופי הקלאסי שמופיע ברישומי הדמויות מספרי אמנות.

בציור של שלזניאק הדיוק הוא עניין מהותי - הדימויים בציוריו נוצרו בעזרת שבלונות, שימוש שאפשר לו מידה של דיוק מוחלט, שליטה ברישום ויצירת קו נקי המעביר תחושה של איפוק לצד עידון רב

בעבודויו נשמר תמיד שווי משקל קומפוזיציוני - מוסיקלי כשהיחס בין השוליים למרכז מעניין תמיד.

הוא ידע להעניק ערך לשוליים ולמה שנראה לכאורה צדדי וזניח. לעיתים בין המרכז לשוליים קיימים שטחים ריקים. החלל הריק הזה יחד עם התנועה הסטטית הקיימת בציוריו מזמינים את הצופה להתבוננות מעמיקה הדורשמת ממנו ,השלמה" של הציור ופותחת אופני פירוש רחבים

בציוריו החומריות מועטת וקיים צמצום בציור ידני, אך הם מצליחים לגעת ולהפעים את הצופה בזכות הפואטיות והליריות.
  • " ואם התם הזה כגשם, הוא כה צבעוני, גם שכר יש", יאיר הורביץ, אנחנו בגילנו, מתוך יחסים ודאגה: שירים (תל אביב, הקיבוץ המאוחד, ספרי קריאה, 1986)


יום שני, 11 ביוני 2012

פתיחת תערוכתו של הנרי שלזניאק - "זמן חלום"


בגלריה יאיר תפתח תערוכה חדשה של הנרי שלזניאק - "זמן חלום".

תאריך הפתיחה - יום חמישי, 14/06/2012, בשעה 20:00

תאריך הסיום - יום שישי, 27/07/2012

תערוכה חדשה להנרי שלזניאק (1980 – 1938), מהאמנים הבולטים של "דלות החומר", המציגה עבודות על נייר.
העבודות מתאפיינות במינימליזם קפדני, כמעין הסתפקות נזירית ברוח פילוסופיית המזרח, כשהלבן דומיננטי ובאסתטיקה פיוטית ודימויים המהווים עולם פנטסטי - "זמן חלום".יום שני, 16 באפריל 2012

שולי בר נבון "עבודות חדשות"

עבודות על נייר בטכניקה מעורבת וקולאז'ים מהשנתיים האחרונות.
ציורים ישירים ואקספרסיביים, דמויות הנדמות לבע"ח ובע"ח בדמות בני אנוש במצבים אירוניים ומקאבריים, כמעין מצעד של "תיאטרון החיים".
יום שבת, 14 באפריל 2012

פתיחת תערוכתה של שולי בר נבון "עבודות חדשות"


ביום שישי, ה-20 לאפריל, בשעה 12:00 תפתח תערוכת של שולי בר נבון "עבודות חדשות"
בגלריה יאיר, אבן גבירול 6, תל אביב

פתיחת תערוכתה של שולי בר נבון "עבודות חדשות"

יום שלישי, 13 במרץ 2012

מנוחין - "רחיפה בגובה נמוך" - על התערוכה


מנוחין למד אמנות וארכיטקטורה בפאריס, והציג תערוכות יחיד בארץ ובחו"ל, וביניהן מספר תערוכות יחיד בגלריה גבעון בשנות ה-70 וה-80.

הבחירה במצע הציור בעבודותיו של מנוחין (בתערוכה זו פי.וי.סי מוקצף ואריגים של כלי מיטה) אינה מקרית והיא מהווה חלק אינטגרלי וחשוב בציור עצמו. ניתן להתייחס למצע הציור כאל רדי-מייד, הנושא איתו מטען קודם ומהווה מניע משמעותי להתחלת היצירה.

מרקמי צבע בעלי גוון פסטלי ומעודן יוצרים שדות מופשטים ואווריריים. לעיתים ניתן לזהות אי אילו דימויים מובלעים, אולי מעוף של ציפור או מחול, אך הרצון לערפל ולטשטש חזק יותר מהמוחשי.

מנוחין קשור לתרבות הציור הצרפתי ומושפע ממנה: בציוריו ניכרת זיקה עמוקה גם לציור זן, אך בתוך אלה הוא יצר ציור בעל כתב יד אישי וייחודי.

למרות שמנוחין נוהג לעבוד על סדרות של ציורים (גישה אנליטית, לכאורה), ניתן לחוש שעשייתן אינטואיטיבית, וההתרגשות של אותו רגע מיוחד נוכחת בהן.

הצבעוניות הלירית יחד עם האווירה הזנית יכולות להטעות את הצופה, לכוונו למעין שלווה פסטורלית ולהמעיט ברבדים אחרים - רבדים הנגלים במבט שני, עומדים מנגד, והיוצרים את המתח המעניין שנוצר בעבודות.

פעולת הציור אינטנסיבית, הרישום חושני ואקספרסיבי עם הבלחות של צבעוניות עזה ושכבתית. התנועה קצבית ומוסיקלית, הנדמית לריקוד הנע בין עדינות ורכות לסערה.

מנוחין ממשיך ומעמיק את פואטיקת הציור שגיבש, כשעל מצע הציור הוא מותיר סימנים כהדים להתרחשות פנימית הנעה מצבעוניות פסטלית לגוונים עזים וממבנה פתוח ואוורירי לצורני יותר. ציוריו מזמינים להתבוננות אינטימית וקאמרית: הרגישות האסתטית והעידון מוליכים אל יופי נטול התייפיפות. החויה הרגשית העולה מהם היא של שאיפה להתנתק מהחומרי והגשמי לעבר מימד רוחני-מטפיזי.


יאיר שולביץיום שלישי, 7 בפברואר 2012

יום שלישי, 10 בינואר 2012

יוסף הירש – "מבעד למסכה"
יוסף הירש(1920 - 1997) - רשם בחסד עליון, מורה נערץ בבצלאל ואיש הגות, פילוסופיה וספרות (בעיקר של התרבות הגרמנית), שהוגדר לא אחת ע"י אמנים ומבקרי אמנות כמייסטר, התרכז ביצירתו בעבודות על נייר בפורמטים קטנים. הירש הוא בין האמנים הבודדים בארץ שעבודותיו נמצאות באוסף המוזיאון הבריטי.
וירטואוזיות הרישום של הירש לא הפכה מעולם לעיקר בציוריו: מיומנותו המעולה שימשה להדגשה והעמקה של הנושאים המצויירים.

הארגון הנפלא של אור וצל, היחס בין קו לכתם, עושר הגוונים בתוך סקאלת הצבעים המצומצמת, לכאורה, של האפור-שחור, לובן הדף החשוף וההרמוניה המתוזמרת – כולם מסייעים ביצירת הלך הרוח, שהירש היה מעוניין לטעת בציוריו.

הבחירה להתמקד רק בגווני השחור-לבן, הדורשת מהצופה ריכוז והעמקה, אינה מקרית, והיא מהווה אמירה בפני עצמה. הוא ראה בכך את מימוש עיקרון ההסתכלות במשמעותו הפילוסופית העמוקה: "בתוך הצבעים אין הסתכלות", כך אמר.

ציורי הדיוקן של הירש, רובם ככולם נשים, מרתקים ומרגשים כאחד: הדמויות מהורהרות ומלנכוליות, מועקה פנימית שורה על פניהן והן נתפשות במצבים של חולשה גופנית ורפיון הגוף. עיוות הפרופורציות של איברי הגוף מעצים את התחושה האקספרסיבית ומחריף את ביטויו.

זוהי חדירה פסיכולוגית עמוקה אל מהותן של הדמויות, כשהייצוגים החיצוניים נדחקים ומפנים את מקומם להוויתן הפנימית.

הסרת המעטה המגן בשילוב עם העיוות, שלעיתים נראה כקריקטורה, עלולים להיתפש בטעות כלעג או סרקזם כלפי המצויירים. אבל הירש מגלה דווקא אמפתיה והזדהות עם המודלים שלו, מתוך ראיה בפגם ובחולשה את האנושי, ומההכרה שאלה חלקים בלתי נפרדים ממצבו הקיומי של האדם.

סדרת הציורים הנוספת, ציורים מהדמיון, אוצרת בתוכה יסודות סוריאליסטיים שעל גבול החיזיון, עם אפלה, מתח ואווירה דמונית. לעתים נראים יצורים ספק חייתיים, הנמצאים בתנועה במרחב שחור והמקיימים ביניהם מאבקי כח, שלא ברורה לגמרי מהותם.

הירש מציג בפנינו מראה פנימית צלולה, החושפת בחדות כואבת את מה שאנו רוצים כל כך להדחיק: את היותנו בני אנוש פגיעים ולא מושלמים. זוהי אמירה הומניסטית ברורה, המאמינה ורואה במאבקו המתמיד של האדם כנושא משמעות קיומית.