יום שבת, 24 בינואר 2009

עוזי צור על התערוכה של ירמי עדני "אין כמו בבית" (תרבות וספרות / "הארץ")

גלריה יאיר לאמנות | Yair Art Galleryמצורפת ביקורתו של עוזי צור על התערוכה (תרבות וספרות / "הארץ") מתאריך 22/01/10 -

ירמי (ג'ימי) עדני - "אין כמו בבית", גלריה יאיר, תל-אביב

קול שונה לחלוטין משמיע ירמי (ג'ימי) עדני. לפני כשנתיים הציג תערוכה צנועה ויפה, לאחר שנים של שתיקה, ועתה הוא משכלל דימויים של הרס פואטי המעסיקים אותו תמיד. אלה מעשי הרס מבוימים, משוחזרים, אנטי-תיזה לחדרים המיניאטוריים שובי הלב של הלנה רובינשטיין במוזיאון תל-אביב. המודלים המושלמים שלו הן תפאורות של חורבות ברוח הקוביזם והפוטוריזם. יפות ונוגעות ללב במיוחד הן התיבות שמבעד לפתחן העגול והמשונן נגלים תפנימי החדרים שהופקרו לשיני הזמן: קירות מעידן אחר, ערימות רהיטים וספרים נטושים, וחדרים ריקים ללא נפש חיה. המזעור הולך ומתמסר לתהליכים של הפשטה חופשית. [http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=1144195&contrassID=1&subContrassID=18&sbSubContrassID=0]